Den mänskliga sfären

Denna blogg skapade jag för att i samtal med övriga världen utveckla mitt teoretiska intressen och ringa in vilka problemformuleringar jag egentligen rör mig runt, det kan ses som en offentlig arbetsbok. Denna post är ett första utkast på vad jag brukar gå och grunna på under lediga stunder. Kommentera hemskt gärna!

Ett av mina stora intresseområden skulle kunna kallas för, i brist på ett mer precist uttryck, den mänskliga sfären.

Intresset för detta har kommit smygande. Jag tror att det började på allvar med en studiecirkel i Marx Kapitalet som jag påbörjade år 2006. Jag minns att jag tyckte att det var jävulskt fascinerande med en teori som rörde sig över skilda verklighetsregister samtidigt. Det finns många citat i Kapitalets första sju kapitel som är laddade med denna mystik. Framförallt fängslades jag över hur yttre objekt har ett värde i relation till det samhälle de verkar i.

Senare skrev jag C-uppsats om Hegel. Vad som verkligen fascinerade mig i samma spår var Hegels prat om hur mänskligheten skapar objektiva uttryck för sin livsaktivitet. Då jag skrev nämnda uppsats på en analytiskt orienterade filosofiinstituion (Stockholms universitet), blev jag rådd att undersöka mina tankar i relation till filosofen John Searles teorier om den sociala verkligheten.

När jag senare undersökte Marx värdebegrepp ur ett ontologiskt perspektiv (magisteruppsats på Göteborgs universitet) läste jag in mig på Searle, vars teorier tyvärr inte visade sig helt analoga med den problemformulering som jag vagt orienterat mig omkring. Searles teori om den sociala verkligheten är mycket skarpt avgränsad, och berör endast fenomen som existerar inom mänskliga regelverk. Det som alltid intresserat mig mest är snarare fenomen som är socialt betingade, men som inte enbart bestäms till sin sociala karaktär av mänskliga regelverk utan så att säga fått sitt sociala innehåll inprogrammerat i sin fysiska kropp.

Detta kan i skrivande stund verka mycket oprecist. Men jag upplever att det finns ett filosofiskt studieobjekt i detta grunnande som ingen tycks ha gått igenom ordentligt. Det finns en rad nyckeltermer såsom kultur, sociala objekt, institutioner, artefakter, naturliga sorter med mera. Men problemet är att de flesta verkar ha snöat in på någon detalj, och vad jag har funnit är det inte speciellt många som försökt ge sig an problemet ur ett helhetsperspektiv.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s