Mening och referens: ett fantastiskt verktyg

Ända sedan jag började plugga filosofi på universitetet har jag i svåra stunder frågat mig vad poängen egentligen är. Fackfilosofins forskning är starkt präglad av detaljproblem, där abstraktionsnivån är så hög att man lätt frågar sig vad det är för vits att lösa problemet över huvudtaget. Ibland känns det mest som att knyta upp en knut, där snöret är en osynlig fantasiprodukt.

Men ibland blixtrar även filosofin, även i dess mest akademiserade form, till och återupprättar sig självt totalt. Ett verktyg som jag haft enorm användning av, och som av någon anledning är mycket sällsynt i andra vetenskapsgrenar, är att dela upp ett begrepp i mening och referens. Låt mig förklara med ett klassiskt exempel.

Låt oss ta begreppet “häst”. Detta är ett abstrakt begrepp. Begreppets mening är den abstrakta definitionen. I detta fall en typ av djur med fyra ben, mule, hovar osv.

Begreppet referens är till skillnad från meningen (den abstrakta definitionen) summan av de konkreta saker som täcks av begreppet. Referensen till begreppet “häst” är således alla konkreta hästar som finns, har funnits och som kommer att finnas. Möjligtvis även alla låtsashästar (det kan ju debatteras).

Vad har jag då haft för användning av dessa ord, menings och referens? Jo, alla böcker innehåller en stor mängd abstrakta begrepp. Och när det sedan blir debatt om en bok, blir det ofta väldigt rörigt om det är begreppens mening eller begreppens referens som åsyftas. Rörigheten i debatten underlättas inte av att debattörerna ofta inte se klart på tudelningen i mening och referens.

Ett exempel på detta som berört mig personligen är debatter inom vänstern som tar avstamp i Marx. Det görs ofta påståenden om värde, mervärde, kapital, pengar osv. såsom Marx definierar dessa begrepp. Det finns även diskussioner om hur dessa begrepp logiskt följer ifrån varandra. Men det blir ofta väldigt rörigt när dessa begrepp debatteras då det inte fullt ut tas hänsyn till att begreppen i exempelvis Kapitalet är idealtyper som Marx gett givna definitioner (mening) som i sin tur representerar konkreta fenomen (referens) som i varierande grad (men aldrig exakt) uppfyller meningens definition.

Detta kan låta trivialt, men är inte alltid det när begreppen används i debatt och det inte hinns med att fundera på exakt vilken dimension man rör sig på. Ett exempel på när det enligt mig gått helt fel är när en kapitallogisk tolkning av Marx överförs till en politisk tolkning av det konkreta samhället. Kapitallogik är tolkningar av Kapitalet som fokuserar på hur det kapitalistiska produktionssättets olika begrepp följer från varandra; suddas ett begrepp ut (exempelvis pengar) så kommer det automatiskt att genereras fram igen av de andra kapitalistiska begreppen.

Det tankefel som kan göras i anslutning till detta är att de logiska lagar som gäller i boken Kapitalets abstrakta begrepp (sett till deras mening), också gäller för de konkreta samhällsfenomen som utgör de abstrakta begreppens referens. Detta tankefel görs inte sällan i marxistisk idédebatt. Det går inte att säga, att bara för att vissa logiska lagar gäller i ett abstrakt begreppssystem, så gäller samma lagar i den summa av fysiska kroppar i rörelse som är referens. Fysiska kroppar lyder under naturlagarna, och inte under boken Kapitalets begreppsliga följd. Däremot speglar begreppen i Kapitalet i hög grad samhällsfenomen i deras ideala genomsnitt, och är högaktuella som idealtyper. Och jag menar inte heller att de rörelselagar som beskrivs i Kapitalet skulle vara falska därför att de inte är identiska med naturlagarna, det är bara det att de kan användas som definitivt argument för hur samhällskroppen (sedd konkret, som referens) kan eller inte kan förändras.

Med exemplet med Marx vill jag slå ett slag för studier i uppdelningen av begrepp i mening och referens. Det är ett förträffligt verktyg för alla som sysslar med teori av något slag.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s