Språk: det första jag skriver om detta

Jag har, vad jag vet, aldrig skrivit något om språk. Åtminstone inte explicit språkfilosofiskt. Jag har pluggat en hel del språkfilosofi, där jag i tentor och prov skrivit ett och annat. Men jag har nog aldrig tagit mig för att varken skriva eller tänka särskilt om språk på egen hand. Därför vill jag nu plita ned ett par rader utan någon referenslitteratur till hands.

Om jag skulle svara helt självständigt, utan att tjuvkika i giganternas skrifter, vad språk är, vad svarar jag då? Då svarar jag nog att språk är en egenskap hos levande varelser att förmedla sig själva. Det vore förhastat att tillskriva enbart mänskligheten språk. För vad är det inte om ett språk som ett djur ger uttryck för när den gestikulerar med sin kropp och låter på ett visst sätt för att uttrycka sig?

Vad som dock skiljer människor från (de allra flesta) djur är att människor har ett mycket mer avancerat språk, samt skapar artefakter med språkligt innehåll. Detta gör att människor inte bara förmedlar sina omedelbara behov, utan även skapar en bild av sig själva med språket där de sedan tolkar sig själva och omdefinierar vad de anser att de är. Låt mig ta ett exempel: Olle och denna blogg. Jag har skapat en artefakt i form av en blogg med syftet att reda ut vad jag egentligen tycker och tänker. Ju mer bloggen fylls med mitt språk, ju mer kan jag definiera vem jag är. När djuret så att säga hastigt slungar ut sina uttryck som sedan försvinner, kan jag studera mitt språk (inte minst tillsammans med andra).

Grunddefinitionen är dock densamma för mig och djuret: språket är den förmedlande kanalen mellan oss och yttervärlden.

Denna definition har dock det problemet att den är så bred att flera saker som inte kan betraktas som språk ryms i den. Exempelvis en våldshandling utan någon eftertanke eller större syfte, är det verkligen att betrakta som något språkligt?

Fortsättning följer.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s